Nicolaos Eteokleous

Interventional cardiologist / Cardiologist
Nicosia General Hospital - nicosia, Cyprus