Kosuke Saku

Kurume University - Kurume-shi, Fukuoka-ken, Japan