Larisa Plashchinskaya

Interventional cardiologist / Cardiologist
RSPC "Cardiology" - Minsk, Belarus