Norihito Takahashi

Juntendo University Shizuoka Hospital - Izunokuni-shi, Shizuoka, Japan