Shoichi Kuramitsu

Kokura memorial hospital - KITAKYUSHU, Japan