Shunsuke Sasaki

Imaging / Echography physician
Teine Keijinkai Hospital - Sapporo, Hokkaido, Japan